Přijďte k volbám a podpořte ČSSD

Vážení spoluobčané,

Náš program pro volební období 2018 - 2022 vychází z ideálů sociální demokracie, ke kterým patří svoboda, rovnost, spravedlnost a solidarita. Jsme tradiční levicová strana, která v Čechách existuje už 140 let a má tedy své pevné místo v politickém systému naší země.

Jistě se mnou budete souhlasit, že Liberec je nádherné město mezi horami. Dobře se zde žije a má velký rozvojový potenciál.

Podpora rozvoje měst je zásadní prioritou současné vlády, ve které je sociální demokracie zastoupena. Základním pilířem pro nás je jasný slib občanům, že budeme zodpovědně a transparentně hospodařit s rozpočtem města. Liberec má v současné době dluh přibližně 1,7 miliardy korun. Jen na zanedbanou infrastrukturu potřebujeme více než 1 miliardu korun. Další desítky a stovky miliónů korun potřebuje městský bazén a divadlo. Ve výčtu nezbytných a léta odkládaných investic bych mohl pokračovat.

Sociální demokracie je politickou stranou, která pomáhá slabším. Proto jako Vaši zastupitelé budeme bojovat za zlepšení života seniorů a hendikepovaných. Myslíme také na naše nejmenší a mladé rodiny. Navrhujeme výrazné úlevy pro tyto skupiny a hlavní prioritou pro nás nadále zůstává bezpečnost občanů ve městě.

Rozdělní bohatství v dnešním světě není spravedlivé, výrazně se prohlubuje nerovnost mezi lidmi. Nastal proto čas mnohem více zapojit do financování města velké firmy a bohatší spoluobčany, kteří mezi námi žijí a kterým není lhostejná naše společná budoucnost.

Každý bod našeho programu je podložen ekonomickou realitou. Neslibujeme nemožné. Osobně jsem celý živost zvyklý říkat pravdu do očí a vždy udělám maximum proto, abych to, co slíbím, také splnil.

Za sebe i další kandidáty ČSSD se čestně zavazuji, že budeme ze všech sil pracovat pro občany Liberce.

Prosím, přijďte k volbám a podpořte sociální demokracii, chceme být Vaší politickou stranou.

MUDr. Jan Mečl
Lídr ČSSD pro komunální volby v Liberci 2018


Vytisknout   E-mail