Zpráva předsedy KVV pro jednání Krajské konference ČSSD Libereckého kraje 9.1.2019

Vážené přítelkyně, vážení přátelé.

Dovolte mi, abych po 2 letech ve funkci předsedy KVV Libereckého kraje zhodnotil výsledky naší práce. Když jsem v lednu 2017 byl po př. Lence Kadlecové zvolen, vytyčil jsem si několik konkrétních úkolů. Dnes mohu konstatovat, že po stránce organizační fungoval KVV ČSSD Libereckého kraje bez zásadních problémů a splnili jsme všechny povinnosti, které tato složka má podle stanov určeny. Stejně jako celá strana jsme v tomto období zažili pokles preferencí, volební neúspěchy a ztrátu mandátů. Přetrvávaly nedobré vztahy mezi některými členy, které při ventilování v médiích nakonec poškodily nás všechny. Jsem přesvědčen, že k akceschopnosti KVV by přispěla pravidelná účast všech předsedů okresů z našeho kraje, což se nedělo. Myslím, že je k zvážení změnit v tomto smyslu stanovy strany. Za odvedenou práci chci srdečně poděkovat všem členkám a členům KVV, ale i KKK. Jsem hrdý na to, že jsou mezi námi lidé, kteří neváhají bez ohledu na osobní prospěch a čas pracovat, často, aniž se dočkají většího uznání. ČSSD má stále pevné základy tvořené aktivní členskou základnou! Moje osobní poděkování patří také tajemníkovi př. M. Wildnerovi.

V období let 2017 a 2018 proběhly volby do Parlamentu ČR a komunální. Těžce jsme v nich neuspěli, pro mě osobně z toho vyplynulo několik zásadních poučení o politické práci. Zároveň jsem získal mnoho neocenitelných pozitivních i negativních zkušeností z předvolebních kampaní. V Libereckém kraji jsme ztratili oba poslanecké mandáty, nemáme senátora a ve 3 ze 4 okresů, včetně 2 statutárních měst (Liberec a Jablonec n.N.) nemáme zastupitele. Vynikajícího výsledku jsme dosáhli v Osečné, kde náš starosta př. Hauzer opět potvrdil výsledky své dlouholeté práce a obhájil svou funkci. Pozitivní je, že máme 4 zastupitele v krajském zastupitelstvu a jsme součástí vládnoucí koalice. Př. Pavel Svoboda zastává funkci náměstka hejtmana a resort sociálních věcí, za který je zodpovědný, má dobré výsledky. Na kraji máme také 2 předsedy výborů, jmenovitě hospodářského a regionálního rozvoje (př. R. Žatecká) a zdravotnictví (př. J. Mečl). V období posledních 2 let se neobjevila v našem kraji žádná nová negativní politická kauza spojená se sociálními demokraty.

V celostátní politice náš kraj podpořil ve vnitrostranickém referendu účast ČSSD ve vládě. Osobně podporuji tento projekt, protože si stejně jako řada dalších lidí myslím, že jako jediný dává naději pro sociální demokracii i do budoucna uspět. Jsem dlouhodobě přesvědčen, že musíme aspirovat na nejsilnější levicovou stranu v zemi a tvrdě na tom pracovat. Nemáme nekonečné finanční zdroje a vliv na hlavní média. Veřejné vnímání našich úspěchů i dalších cílů je tak oslabeno, ale z opozice by to bylo ještě horší. Tento stav ale snad nebude trvat věčně. Další levicový subjekt KSČM významně a asi již definitivně v preferencích klesá.

V roce 2019 nás čekají volby do Evropského parlamentu, kde se v rámci kampaně mohou politické subjekty jasně vyprofilovat, kam chtějí, aby naše země směřovala. Pro sociální demokracii je to velká příležitost komunikovat naše zásadní hodnoty. Příští rok nás čekají další důležité volby, do krajských zastupitelstev. Současné preference ČSSD ve mně vzbuzují velké obavy z dalších ztrát, čeká nás v nebližší budoucnosti těžké období. Důležité ale je, neklesat na mysli a o to usilovněji pracovat dál. V politickém boji se stále potvrzuje, že kromě marketingu a silných lídrů, se musí stavět na jasných vizích a na programu, který dá lidem jistotu dobré volby. Úspěchy či chyby ČSSD na celostátní úrovni se významně plošně projeví, tak jak jsme viděli v loňských podzimních komunálních volbách. V Libereckém kraji jsou problémy v dopravě, zdravotnictví a velkou výzvou je sociální oblast. Jasně se ukazuje, že tyto služby by měl systémově řešit stát a jeho složky kraje a obce. Chci, aby se tímto směrem ubíral náš program. Nelze vyloučit ani příchod ekonomického propadu v zemi, který sebou přinese nové politické výzvy.

Do ČSSD jsem vstoupil v roce 2014 a na základě svých dosavadních zkušeností ve straně žiji stále v naději, že jednotná a silná sociální demokracie v naší zemi má před sebou lepší budoucnost. Osobně mám stále dost energie, abych se na práci ve straně pro občany naší země aktivně podílel.

MUDr. Jan Mečl
předseda KVV ČSSD Libereckého kraje


Vytisknout   E-mail