Zpráva předsedy KP pro krajskou konferenci 4. 6. 2020

Vážené přítelkyně, vážení přátelé.

Ve funkci předsedy KP (dříve KVV) ČSSD pracuji od roku 2017, tedy již 3 roky. Při hodnocení činnosti za poslední období musím konstatovat, že se strana v našem kraji nikam zásadně neposunula. V roce 2019 jsme prohráli volby do Evropského parlamentu a sociální demokracie se v preferencích pohybuje několik let velmi nízko. Hnutí ANO Andreje Babiše nadále ovládá levicově smýšlející voliče. Krajské předsednictvo v posledním období pracovalo bez zásadních komplikací, zvládli jsme nezbytnou a jistě bolestivou redukci nákladů na činnost strany. Zvláštní poděkování patří všem funkcionářům a zaměstnancům strany v našem kraji za jejich práci. Sociální demokracie v Libereckém kraji si nadále drží svoji členskou základnu, máme se tedy o koho opřít.

Na začátku roku 2020 postihla svět pandemie coronaviru a její důsledky změní současné mechanismy ve fungování společnosti, politickou činnost nevyjímaje. Svět se rychle mění, do popředí se dostávají témata jako je role státu při zajištění bezpečí a zdravotní péče pro své obyvatele, je tu s námi nová hrozba nezaměstnanosti, zdražování a poklesu životní úrovně a pohody obyčejných lidí. Na podzim na začátku října proběhnou v naší zemi další volby do krajských zastupitelstev a do Senátu. Bude to pro nás tvrdá a těžká zkouška s vlivem na další fungování strany, její soudržnost a především budoucnost. Proto Vás chci všechny požádat o maximální aktivitu v přípravě na volby a přesvědčování co největšího počtu lidí, aby se zúčastnili voleb a volili ČSSD. Máme navrženou kandidátku v čele se silnou osobností v podobě zkušeného politika a starosty Josef Jadrného. Osobně ho i další kandidáty plně podporuji. Stejně tak Vás vyzývám k účasti ve volbách do Senátu a podpoře našeho kandidáta Jaroslava Křupaly na Českolipsku. Svou osobní zodpovědnost za výsledek podzimních voleb samozřejmě přijímám.

Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál pevné zdraví, štěstí a živostí pohodu. Protože jsem optimista, tak stále věřím, že sociální demokracie má svou budoucnost a nikdo jiný, než její členové se o to musí postarat. Nezklamali jsme při pandemii, protože víme, jak řídit zemi. Naše základní hodnoty, které jsou svoboda člověka, spravedlnost a solidarita ve společnosti, nás nesmí ani v těžkých dobách opustit.

MUDr. Jan Mečl
Liberec, květen 2020


Vytisknout   E-mail