Zpráva předsedy KP pro krajskou konferenci 25.3.2021

Vážené přítelkyně, vážení přátelé.

Je mou povinností ohlédnout se za prací naší krajské organizace v uplynulém období a navázat tak na poslední zprávu předsedy z minulého roku.

Od března 2020 je Česká Republika a celý svět zasažen pandemií koronaviru. Běžný život se zastavil, mnoho lidí předčasně umírá, některé sektory ekonomiky se dostaly do hlubokého propadu, celé skupiny lidí přišly o příjmy, krvácí státní rozpočet. Naše děti nemohou chodit do školy a jejich výuka, ale i radostný život nejsou plnohodnotné. Je tragédií pro naši zem, že někteří vrcholní představitelé státu tuto situaci zneužívají nebo nezvládají (zatím jsme spotřebovali 3 ministry zdravotnictví)a věci nejdou tak, jak by mohly. Komunikace vlády je katastrofální a logicky se rozpadla soudržnost společnosti. Pouze krizový, jednotně informující štáb, vědecký přístup a sjednocení všech politických sil na společném cíli by mohlo zajistit, abychom se s krizí vyrovnali s menšími ztrátami2. Naše naděje a odhodlání nad virem zvítězit však nesmí uhasnout, protože jen tak se letos vrátíme k lepšímu, i když jinému životu, než jsme byli zvyklí.

Sociální demokracie již několik let ztrácí své pozice, v těchto dnech jsme podle některých průzkumů preferencí stále na hranici vstupu do poslanecké sněmovny a chystáme další, těžké volební klání. Jsem přesvědčen, že demokratické levicové ideály, tradice a zkušenosti naší strany skýtají neopakovatelný potenciál do budoucnosti. Bojím se rozštěpení, bojím se neúspěchu ve volbách, přesto věřím a udělám vše proto, aby se tak nestalo.

Sociální demokracie musí šetřit a to se dotýká řady skvělých lidí, kteří pro stranu pracovali jako zaměstnanci a chci jim vyslovit hlubokou úctu a poděkování.

Krajská organizace ČSSD Libereckého kraje za uplynulé období splnila své povinnosti vyplývající ze stanov a usnesení orgánů strany a proto děkuji všem členům předsednictva za jejich práci.

Po nelehké rozvaze a s podporou mnoha z Vás jsem se rozhodl kandidovat pro další období na pozici předsedy v Libereckém kraji. Dostanu-li důvěru od delegátů, udělám vše pro to, abychom jako jediná levicová strana mohli pro naši zem a lidi zde žijící udělat to nejlepší.

MUDr. Jan Mečl 
Předseda KP


Vytisknout   E-mail